Hemşirelik Fakültesi

ÖZ GÖREV


Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Misyonu (Öz Görevi): 
Bilimsel, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, insan haklarına ve etik değerlere önem veren,  araştırmacı, bakım verici, eğitici, yönetici ve liderlik rollerini etkili şekilde kullanan, birey toplum ve meslektaşları için sorumluluk alan, yenilikçi ve işbirlikçi yaklaşımla yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş hemşireler yetiştirmek

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Vizyonu: 
Hemşirelik bilimine katkı sağlayan, eğitim, yönetim, araştırma ve uygulama felsefesiyle, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, geleceğe güvenle bakan bir hemşirelik fakültesi olmak