Hemşirelik Fakültesi

Program Değerlendirme Koordinatörlüğü

 
  1. Dr. Öğr. Üyesi Aliye ÇAYIR (Başkan)
  2. Öğr. Gör. Elanur KALECİ (Başk. Yrd.)
  3. Prof. Dr. Emine GEÇKİL
  4. Dr. Öğr. Üyesi Vesile KOÇAK
  5. Dr. Öğr. Üyesi Raheleh SABETSARVESTANİ
  6. Öğr. Gör. Dr. Fatma Zehra GENÇ (Raportör)
  7. Arş. Gör. Asude GÜNEY 
  8. Arş. Gör. Fatma YENER ÖZCAN
Program Değerlendirme Koordinatörlüğü çalışma usül ve esasları için tıklayınız.