Hemşirelik Fakültesi

Ön Değerlendirme Komisyonu

Komisyon üyeleri
1- Prof. Dr. Emine GEÇKİL (Başkan)
2- Doç. Dr. Kamile ALTUNTUĞ
3- Doç. Dr. Saide FAYDALI