Hemşirelik Fakültesi

Hakkında

Hemşirelik Bölümü, 14. 12. 2012 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup, 14.05.2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının, 06.07.2018 tarihli ve 2018/12001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanması ile Hemşirelik Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretime devam etmektedir.
Bölüm; “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Öğretim,  Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği ” olmak üzere dokuz (9) anabilim dalından oluşmaktadır.
Hemşirelik programının amaçları;

 1. Mezunlarımız, birey, aile ve toplumun gereksinim duyduğu nitelikte sağlık bakımı verebilecek yetkinliğe sahiptir ve  %80’i mezuniyet sonrası ilk iki yıl içinde, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda hemşire olarak istihdam edilir.

 2. Profesyonel bir meslek üyesi olarak mezunlarımız, uygulamalarında etik ilke ve yasal düzenlemeleri dikkate alır, etkili iletişim becerilerini, hemşirelik sürecini, kanıt temelli bilgiyi ve bakım teknolojilerini kullanarak ekip işbirliği içinde çalışır.

 3. Mezunlarımız, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürür; bilimsel etkinliklere katılır ve mezuniyet sonrası ilk 3 yıl içinde %5’i lisansüstü eğitime başlar.

Hemşirelik Bölümünün Hedefi;
-Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerini belirleyen ve uygun eğitim veren,
-Evrensel değerlere sahip, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin, hasta haklarının ve yasal sorumluklarının bilincinde olan,
-Bireyin/ailenin/toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve yükseltmede hemşirelik bilimini en üst düzeyde uygulayan,
-Sağlığın bozulduğu durumlarda bireylerin hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayan, planlayan, uygulayan ve değerlendiren,
-Hemşirelik uygulamalarını araştırma temelli ve kanıta dayalı olarak yürüten,
-Etkin iletişim ve işbirliği kuran,
-Bilimsel yöntem ve eleştirel düşünceyi kullanan,
-Bireysel ve mesleki gelişimini sürdüren,
-Mesleğin gelişimi için karar alma mekanizmalarında etkin rol oynayan,
-Liderlik özelliklerine sahip olan,
-Ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yer alan, hemşireler yetiştirmektir.
 
 Hemşirelik Bölümü Mezunlarının Pozisyon ve Çalışma Alanları

 • Klinik Hemşiresi
 • Bakım Hizmetleri Yöneticisi
 • Araştırmacı
 • Eğitimci
 • Sağlıkla ilgili özel firmalarda eğitimci, danışman ve yönetici
 • Aile Sağlığı Merkezi
 • Toplum Sağlığı Merkezi
 • Okullar
 • Yuvalar
 • İşyerleri
 • Evde Bakım Hizmetleri
 • Yaşlı Bakım Merkezleri
 • Huzurevleri
 • Danışmanlık Merkezleri
 • Ar-ge Merkezleri