Hemşirelik Fakültesi

Tanıtım ve Kariyer Günleri Komisyonu

Komisyon üyeleri
1- Dr. Öğr. Üyesi Bilgen ÖZLÜK (Başkan)
2- Dr. Öğr. Üyesi Serpil SU (Başk. Yrd.)
3- Dr. Öğr. Üyesi Raheleh SABETSARVESTANİ
4- Öğr. Gör. Ayşe UÇAR (Raportör)
5- Öğr. Gör. Zeynep SAÇIKARA
6- Arş. Gör. Yeşim ANIK
7- Arş. Gör. Selverhan YURTTUTAN
8- Öğrenci Rukiye ÖZTÜRK (3. Sınıf)
9- Öğrenci Betül ÖNGE (3. Sınıf)
10-Yağmur ERDEM (1.Sınıf)

Komisyon çalışma usul ve esasları için tıklayınız.