Felsefe Bölümü
21.11.2022

Felsefe Bölümü Seminerleri: "Nietzsche Sokrates'e Karşı"

21 Kasım 2022 tarihinde bölümümüz Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Sebile BAŞOK DİŞ "Nietzsche Sokrates'e Karşı" başlıklı konuşması ile bölümümüz seminer salonunda bizlerle buluşmuştur. 

Konuşmasında Apollon-Dionysios ikiliğinden hareketle akıl, ahlak ve metafizik eleştirilerini aktaran hocamız, kendini "Dionysios'un çömezi" olarak adlandıran Nietzsche'nin felsefe tarihindeki önemi ve yeri üzerinde durmuştur.