Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Misyon-Vizyon

MİSYON

Misyonumuz, bilginin hızla üretilip yaygınlaştığı ve  tüketildiği bilgi çağında, sosyal bilimlere bütüncül bir bakış ve disiplinler arası bir yaklaşım ile dünya standartlarında bilgi üreterek ulusal ve bölgesel sorunlara çözüm olabilecek çalışmalar yapmak,

Küresel rekabet koşullarının gerektirdiği hızlı düşünebilen, esnek, stratejik öngörüye sahip geleceğin liderlerini yetiştirmek,

Özgün düşünce ve çalışmaları ile temayüz etmiş, bilimde kendini aşma-gerçekleştirme azminde öğrenci ve akademisyen yetiştirmek,

Ülkemizin sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyduğu bilgiyi üreterek 2023 Türkiye Projesi vizyonuna katkı sunmaktır.

 

VİZYON

Vizyonumuz, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yaparak, üniversite-sanayi-şehir işbirliğini sağlamada öncü, yenilikçi, yaratıcı, toplumsal gelişme sürecinde önderlik rolü üstlenerek,

Fakültemizin örgütlenme modeline paralel olarak disiplinler arası sinerji yaratan, etkili iletişim ve işbirliği altyapısına sahip, evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışı benimsenerek,

Fakültemizi gerek akademik kadro açısından gerekse öğrenciler açısından tercih edilen, mensubu olmaktan onur duyulan,   seçkin yükseköğrenim kurumları arasında yer almasını sağlamaktır.