Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa Arslan

1969 İskilip Çorum doğumludur. 1994 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Sosyolojisi Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak atandı. 1997 yılında OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Din sosyolojisi bilim dalında bilimde uzman; aynı alanda 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktor oldu. 2008'de “Din, Bilgi, Kültür Sosyolojisi” alanında Doçent, 2013’te Profesör unvanını aldı. Çeşitli dönemlerde Din Sosyolojisi Anabilim dalı başkanlığı, Felsefe ve Din bilimleri bölüm başkanlığı; Senato üyeliği, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu. İnönü Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, Kültür Komüsyonu, Kütüphane Komisyonu üyelikleri görevlerini yürüttü. 2011 yılında sosyal bilim alanında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Birleşik Krallık Londra’da bulundu. Çeşitli dönemlerde bilimsel gözlem ve deneyim paylaşma amaçlı Romanya, Suriye, İtalya, Mali, Bosna Hersek gibi ülkelerde bulundu. 2018-2022 yılları arasında İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlüğü  görevini yürüttü. Ulusal ve uluslararası (AB) projelerde yürütücü ve uygulayıcı olarak çalıştı. Ulusal ve uluslararası alanda kitap, makale, bildiri ve editörlük alanlarında yayınlar yaptı. Halen NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. Evli,  Sena ve Ahmet Selim adlarında iki çocuk babasıdır.