Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

EBYS Kullanımı (Video Anlatım)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kullanım Rehberi


1. Yurt İçi Yıllık İzin Formu

2. Yurt Dışı Yıllık İzin Formu

3. Yeni İç Yazı

4. Enstitü Tez Öneri Formu

5. Enstitü Seminer Değerlendirme Formu

6. E-İmza Talep Formu

7. Ders Telafi Dilekçesi

8. Dilekçe Oluşturma