BÖLÜM HAKKINDA

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün  amacı  kamu ve özel sektör kuruluşlarına halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışabilecek uzman elemanlar yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda uygulanacak 4 yıllık eğitim programında öğrencilere teorik bilgilerin verilmesinin yanısıra ilimizde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları ve resmi kurumlarla da işbirliği yaparak alan tecrübesi de kazandırılacaktır.

Çağımızda, özel sektör ve kamu kuruluşlarında günlük ve geleceğe yönelik hedeflerinin planlanmasında halkla ilişkiler ve reklamcılık elemanları yöneticilerin en yakın yardımcılarıdır. Kurum ve kuruluşların  birimleri arasında iletişimin,  koordinasyonun ve verimli  çalışmanın sağlanması sonucu  hedef alınan amaçlara en etkili ve kolay yoldan ulaşılabilmesi ancak  nitelikli “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Uzmanları”nın  istihdamı ile mümkün olabilmektedir.

Bilindiği gibi, kamu ve özel sektör kuruluşlarının  gelişmesinin tek yolu, çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmaları ve bu ilişkilerin sürdürülebilirliğinin  sağlanmasıdır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programından mezun olacak öğrenciler, istihdam edilecekleri kamu ve özel sektör kuruluşlarının  ihtiyaç duyduğu bu alanı dolduracaklardır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programında öğrencilerimize eğitim verecek kadro bu alanda söz sahibi olmuş tecrübeli yerli, yabancı  öğretim üyeleri ve uzmanlardan oluşturulacaktır.  Bunun yanısıra  Türkiye’de isim yapmış şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de  üniversitemizde düzenlenecek seminer, tele-konferans ve  alan çalışmaları doğrultusunda iş yerlerine  yapılacak ziyaretler sırasında  kendi tecrübelerini öğrencilere aktarmaları hedef alınmaktadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi  Sosyal ve Beşeri Bilimler  Fakültesi  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü diploması alacak mezunlarımız dört yıl sürecek eğitimleri sırasında iletişim, gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, konferans düzenlenmesi ve diğer tanıtım alanlarında  çağın en son teorik ve teknik bilgilerini uygulamalı olarak öğrenecek, kendi başına ve ekip çalışması halinde  tanıtım projeleri yapabilecek bir seviyeye ulaşmış olarak iş dünyasına girmeye hazır uzmanlar olacaklardır.

Mezunlarımız kamu ve özel sektör  kuruluşlarında, örnek olarak fabrikalarda, hastanelerde, resmi ve özel okulllarda, bankalarda  iş bulabilme imkanına sahip olacaktır.