Kurallara dayalı zihinsel bir süreç olan dil yetisi, insanı diğer canlılardan ayıran önemli bir unsurdur. Dilbilim, türetici ve ayrık yapısıyla bizi diğer türlerin iletişim sistemlerinden ayıran dil yetisi üzerine bilimsel ve sistematik araştırma yürütmeyi hedeflemektedir. Dilin ne olduğu ve nasıl çalıştığı, diller arası genel özelliklerin ve farklılıkların nasıl kodlandığı Dilbilimin araştırma konuları arasındadır. Dil, toplum ve kültür ilişkisi, anadilin edinilmesi, diğer dillerin öğrenilmesi ve kullanılması da bu disiplinin çalışma alanları arasında yer almaktadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dilbilimi Bölümü, 2011 yılında kurulmuş olup, öğrenim süresi dört yıldır ve yabancı dil puanıyla öğrenci almaktadır.

Bilgiye ulaşmada bilimsel etik ve evrensel değerleri gözeten, dil ve düşünme arasındaki karşılıklı etkileşimin bilincinde olan, yüksek düşünme becerileri kazanmış, toplumun ve geleceğin yapılandırılmasında görev alacak, üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmek bölümümüzün temel misyonudur. Dile bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşan, gerek kuramsal gerekse uygulamaya dayalı araştırmalar yapabilen, aldığı eğitim sayesinde etkin düzeyde Türkçe ve ileri düzeyde İngilizce kullanarak toplumun çeşitli birimlerinde hizmet veren mezunlar yetiştirmek,  bölümümüzün hedefleri arasındadır. Ayrıca, yapılacak bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası akademik camiaya katkıda bulunmak bölümümüzün dayandığı bir diğer temel hedeftir.  

Dilbilim bölümü aynı zamanda evrensel dilin ne olduğunu, kültürel, sosyal ve psikolojik boyutlarını, dil edinimi süreçlerini, konuşma ve anlama süreçlerini incelediği için Psikoloji, Felsefe gibi Sosyal Bilimlerle, Eğitim Bilimleriyle ve Bilişsel Bilimlerle de disiplinler arası ilişki içerisindendir.

Mezunlarımız, dil sistemine ilişkin özellikle Türkçenin yapısı, işleyişi ve kullanımına dair kapsamlı bir bilgiye sahip olacak, farklı iş alanlarında çalışabilme imkânı bulacaklardır. Bunlar arasında, üniversitelerde akademisyenlik, yayınevlerinde düzeltmenlik (redaktörlük), reklamcılık, metin yazarlığı, yabancılara Türkçe öğretmenliği, çeşitli kurumlarda yabancı dil öğretmenliği, sözlü ve yazılı çevirmenlik gibi alanlar bulunmaktadır.