TARİH BÖLÜMÜ

BÖLÜM HAKKINDA

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü 2010 yılında Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölüme 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılında, ilk defa lisans ve yüksek lisans öğrencisi alınmıştır.
Bölümün amacı, bütüncül ve kıyaslamalı bir yaklaşımla, modern teknolojilerden faydalanarak, ağırlıklı olarak Türk-İslam Tarihi, genel olarak insanlık tarihinin, özellikle de modern dönemler başta olmak üzere bütün dönemlerini dünya tarihi çerçevesinde tarih disiplininin esaslarına göre araştırıp incelemektir. Ayrıca, lisans düzeyinde tarih alanında araştırmalar yapabilecek, arşivler, kütüphaneler ve benzeri tarih ve enformasyonla ilgili çeşitli kuruluşlarda çalışabilecek, tarih şuuruna sahip araştırmacılar yetiştirmek de amaçlanmaktadır.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü mezunları gerekli özelliklere sahip olmak şartıyla Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Genel Türk Tarihi Anabilim Dallarında lisansüstü eğitim de yapabilmektedirler.
.