Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü Staj Belgeleri

Fakültemiz Psikoloji Bölümünde staj yapacak öğrencilerimiz için gerekli belgeler aşağıdadır.

1. Staj Yönergesi

2. Staj Esasları

3. Staj Başvuru ve Kabul Formu

4. Zorunlu Staj formu

5. İşyeri Sözleşmesi