Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sanat Tarihi Bölümü Staj Belgeleri


Fakültemiz Sanat Tarihi Bölümünde staj yapacak öğrencilerimiz için gerekli belgeler aşağıdadır.

1. Staj Yönergesi

2. Staj Esasları

3. Staj Başvuru Belgeleri

4. Staj Defteri