Sanat Tarihi, geçmişte yaşamış medeniyetlerin tarih şartlarında ortaya koyduğu maddi kültür varlıklarını sanat ve estetik açıdan inceleyen bir bilim dalıdır. Sanat Tarihi bilimi, maddi kültür ögelerini malzeme, teknik, şekil, kompozisyon ve üsluplarına göre inceler. Sanat eserlerinin tarihi olaylara, coğrafyaya, iklim şartlarına ve malzemeye göre değişimini ve dönüşümünü inceleyerek sanat eserleri arasındaki etkileşimleri ve alışverişleri analiz edip, bölgesel üslupları da ortaya çıkarır. Bu anlamda Sosyal Bilimlerden bir bilim dalı olmasının doğal sonucu olarak bütün Sosyal bilimlerin bilim dallarıyla olduğu gibi Güzel Sanatlarla ve hatta Fen Bilimleriyle de yakın bilgi alış-verişi ve diyalog içerisindedir.

Neolitik çağdan günümüze kadar kesintisiz olarak birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya’mızda ve Anadolu’nun diğer kentlerinde bilimsel kazılar, projeler ve araştırmalar yaparak yayınlar yayınlayıp ülkemizin tarihî, kültürel ve sanatsal zenginliklerini tanıtmayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda kültür varlıklarımızın gelecek nesillere sağlam bir şekilde ulaştırılmasına katkıda bulunmayı da amaçlamaktayız.

Sanat Tarihi bölümümüzde hazırlanan müfredat çerçevesinde hem teorik hem de uygulamaya yönelik dersler verip, analitik çözümleme ve değerlendirme yapabilen, her türlü bilgi ile donanmış mezunları yetiştirerek, ülkemizin hem kamu sektörüne hem de özel sektöre ihtiyaç duyduğu nitelikli Sanat Tarihçileri kazandırmayı hedeflemiş bulunmaktayız. Lisans eğitiminin yanı sıra Lisansüstü eğitimi de vermekteyiz.

Bölümümüzün lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımıza “Sanat Tarihçisi” ünvânı verilmektedir. Mezunlarımız Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Müzelerde ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarında, Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde, Belediyelerin ve Özel İdarelerin bünyesindeki Koruma uygulama ve Denetim Bürolarında (KUDEB) uzman olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Orta Öğretimde Sanat Tarihi öğretmeni olabilmektedirler. Diğer kamu kurumlarının yanı sıra turizm sektöründe ve restorasyon firmalarında da çalışabilmektedirler.


ANA BİLİM DALLARI

-Türk-İslâm Sanatları ve Arkeolojisi

-Genel Sanat Tarihi

-Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları