Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
12.11.2019

Felsefe Bölümü Seminerleri: "Şairin 'Epos'undan Filozofun 'Logos'una, Şeyh Bedreddin İmgesi"

11 Kasım 2019 tarihinde bölümümüz Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. Yakup KALIN "Şairin 'Epos'undan Filozofun 'Logos'una, Şeyh Bedreddin İmgesi" başlıklı konuşması ile bölümümüz seminer salonunda bizlerle buluşmuştur.