Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Plan ve Raporlar / İç Kontrol Eylem Planı

 2014 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Raporu