Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Birimlerimiz / İç ve Ön Mali Kontrol Şubesi

Görevleri:

1) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödeme evrakının iç ve ön mali kontrolünü yapmak.
2) Yolluk ödemelerine ilişkin ödeme evrakının iç kontrolünü yapmak.
3) YÖK burs ve desteklerinin takibini, bütçe işlemlerini, ödeme kontrollerini ve yazışmalarını yapmak.
4) Doğrudan teminlere ilişkin ödeme verilerini Harcama Takip Sistemine (HTS) girmek ve ihale mevzuatına göre takip edilmesi gereken %10 doğrudan temin sınırlamasını takip etmek.
5) İç ve Ön Mali Kontrol ile ilgili diğer işleri yapmak.