Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Öğr. Gör. Dr. Abdullah Zübeyr AKMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkan V.