Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Mevzuat / Diğer Mevzuat

 

NEÜ Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliği

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Muhasebat Genel Tebliği