Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Birimlerimiz / Stratejik Planlama ve Faaliyet Şubesi

Görevleri:

1) Stratejik Plan hazırlık çalışmalarını yürütmek.
2) Birim Faaliyet Raporlarını konsolide ederek İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak.
3) Performans Göstergeleri İzleme Sisteminde (PEGİS) birimlerin stratejik plan ile performans programı gösterge gerçekleşme girişlerini takip etmek.
4) PEGİS'te birimlerin risk girişlerini takip ve koordine etmek, Birim Risk Kayıt Formlarını değerlendirmek.
5) PEGİS sistemindeki verileri kullanarak "Stratejik Plan İzleme ve Konsolide Risk Raporu" ile "Stratejik Plan Değerlendirme Raporu"nu hazırlamak.
6) "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu hazırlamak.
7) Birimlerden gelen iç kontrol izleme verilerini değerlendirerek "İç Kontrol Sistemi İzleme Raporu"nu hazırlamak.
8) Stratejik Planlama ve Faaliyet ile ilgili diğer işleri yapmak.