Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Birimlerimiz / Bütçe ve Performans Şubesi

Görevleri:

1) Kurum bütçesini hazırlamak, E-Bütçe ve KaYa sistemlerine bütçe veri girişlerini yapmak, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yapılacak bütçe görüşmelerine katılmak.
2) Bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirerek, sorunları önleyici ve verimi artırıcı tedbirler üretmek.
3) Performans Programını hazırlamak.
4) Ayrıntılı Finansman Programını hazırlamak.
5) Harcama birimlerinden gelen ödenek ekleme ve aktarma taleplerini takip edip değerlendirmek.
6) Ödenek ekleme ve aktarma işlemlerini yapmak.
7) AFP ve bütçe işlemleriyle serbest bırakılan ödeneklerin ödenek gönderme işlemlerini yapmak.
8) Dönemsel yatırım gerçekleşme verilerini ilgili kurumlara bildirmek, "Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu"nu hazırlamak.
9) Mali yıl kesin hesabını hazırlamak.
10) Hazine Müsteşarlığı Nakit Toplama Sistemi üzerinden aylık Hazine yardımı tahsilat taleplerini yapmak.
11) Bütçe ve Performans ile ilgili diğer işleri yapmak.