Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Bilgi ve Formlar

 

Jüri Üyeliği Bilgi Formu

TKYS Uygulama Kılavuzu

HYS Ödeme Emri Hazırlama Kılavuzu

HYS Taşınır İşlemleri Kılavuzu

PEGİS Kullanıcı Kılavuzu

Risk Kayıt Formu Hazırlama Rehberi