Strategy Development Department

Plan ve Raporlar / İç Kontrol Eylem Planı

 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı-2024

 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı-2014