TR | EN

Plan ve Raporlar / Mali Tablolar / Aylık

 

 2019 Temmuz Ayı:

 Mizan (Ana Hesap Bazında)

 Mizan (Ayrıntılı)

 1.1.Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

 1.2.Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

 1.3.Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu

 1.4.Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

 1.5.Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

 1.6.Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu

 1.7.Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu

 1.8.Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu

 1.9.Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

 1.10.Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu