Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
10.01.2023

2024-2028 Stratejik Plan Dış Paydaş Anketi