Güney Lefkoşa-2014

 

29-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen ve evsahipliğini ENIA RDI’nın üstlendiği toplantının ana teması “Girişimciliğe yönelik ilk adımların desteklenmesi” olarak belirlenmiştir. Araştırma temasına bağlı olarak ortakların hazırlamış oldukları çalışmalar çerçevesinde oluşturulan raporda genel olarak girişimcilik alanında başarılı olan ülkelerin bu alanda henüz yol alan ülkelere nasıl yol gösterebileceği konusu üzerinde durulmuştur.

Toplantı kapsamında Cyprus Business Angels Network başkanı Andreas Koupparis, girişimcilik uzmanı Stavriana Kofteros ve Cypriot Enterprise Link yönetim kurulu üyesi Michael Tyrimos sunumlar gerçekleştirmişlerdir. Söz konusu sunumlar genel itibariyle girişimcilik ekosisteminin yaratılması, geliştirilmesi ve yeni girişimlerin dünya genelindeki son durumunu kapsamaktaydı. Michael Tyrimos konuşmasında zaman içerisinde organik yollarla gelişen girişimciliğe yönelik bir küme oluşumunun, katılımcıları arası ortaya çıkarabilecek etkileşimler yoluyla sağlıklı bir girişimcilik çevresine hizmet edebileceğine vurgu yaptı.

Toplantının ikinci gününde girişimcilik alanındaki yerel profesyoneller ile tecrübe ve bilgi paylaşımında karşılaşılan zorluklar çerçevesinde tartışma imkanı bulunmuştur. Söz konusu profesyoneller kurumsal düzeyde girişimciliği destekleyenler, yeni girişimlere yönelik risk sermayesi oluşumundaki pay sahipleri ve gelecek vaat eden girişimlere destek veren melek yatırımcılardan seçilmiştir.