İnşaat Mühendisliği Bölümü
20.02.2024

Proje Dersleri - Öğrenci Dağılımları (27.02.2024)


Teknik seçmeli-9​ dersinde öğrenci dağılımı

İnşaat Mühendisliği Uygulamaları dersinde öğrenci dağılımı

İnşaat Mühendisliği Uygulamaları dersi için ön şartımız "İlk 2 yarıyıl derslerinin tamamını başarmış olmak, Ayrıca 3. ve 4. Yarıyıl derslerinin tamamının devamını almış olmak, 5. ve 6. yarıyıl derslerinin tamamını almış veya alıyor olmak. Ayrıca ilgili dersleri başarmış olmak."