Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Süleyman Savaş DURDURAN - Dekan V.

1968 yılında Lüleburgaz’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini farklı şehirlerde tamamlamış ve 1985 yılında Denizli Lisesinden mezun olmuştur. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği bölümünde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamıştır.
1991-2005 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 2006 yılında Yrd. Doç. Dr., 2011’da Doçent Dr.  ve 2016 yılında Profesörlük kadrosuna atanmıştır. Selçuk Üniversitesi, Müh. Fak. Harita Mühendisliği Bölümünde Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
2014 yılından itibaren Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği, Arazi Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü görevlerini yürütmüş ve 2024 yılında ise Dekanlık görevine atanmıştır.
Akademik süreçte; Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi, Akılı Kentler, Kentsel Dönüşüm, Taşınmaz Değerleme ve Arazi Yönetimi alanlarında birçok ulusal/uluslararası yayını bulunmaktadır. Akıllı Kentler üzerine AB. Projesi başta olmak üzere Ulusal ve Uluslararası projelerde yürütücü/araştırmacı olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği, TMMOB HKMO Genel Merkez CBS ve Teknolojileri Komisyonu/Mekansal Planlama ve İmar komisyonlarında, Belediyelerde Kent Bilgi Sistemi Danışmanlığı, Üniversitede Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu,  Kalite Koordinatörlüğü, YÖKAK ve MÜDEK Kalite Değerlendiriciliği olmak üzere bir çok görevde yer almıştır.
Spor, Müzik ve Arkeolojiye önem veren DURDURAN, Basketbol ve kültürel faaliyetlerden hoşlanmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

https://www.erbakan.edu.tr/personel/6505/suleyman-savas-durduran