Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat KARAKOYUN


1985 yılında Nusaybin/Mardin’de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Mardin’de tamamlamıştır. Lisans öğretimini İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 2009 yılında tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında tamamlamıştır. Doktora derecesini ise Konya Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında 2021 yılında almıştır.
2012-2022 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev almıştır. 2022 Şubat tarihinden itibaren aynı bölümde Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başlamıştır. Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bölüm Başkan Yardımcılığı halen devam etmektedir. 2024 Mart ayı itibarı ile Dekan Yardımcılığı görevine atanmıştır.
Akademik çalışmalarını; Yapay Zekâ, Görüntü İşleme, Optimizasyon, Veri Madenciliği gibi güncel konular üzerine yapmaktadır. Bu alanlarda ulusal/uluslararası yayınları bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde bulunan BAP birimi tarafından desteklenen projeleri bulunmaktadır.
Sosyal ve sportif bir yaşam tarzı olan KARAKOYUN, evli ve 2 çocuk babasıdır.