Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 2010 yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüz “Harita Mühendisi” unvanı ile Ülkemizin kalkınmasında etkili görevler üstlenecek bilgiye sahip teknik elemanlar yetiştirmek üzere kurulmuştur.

Bölümümüz, Lisans seviyesinde vereceği eğitim öğretim ile harita mühendisliği eğitimi almayı isteyen öğrencilerini, güncel bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi, aldığı görevleri başarıyla yerine getiren ve iş alanlarında tercih edilen, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip ve tasarım yeteneği kazanmış, yaratıcı, girişimci ve takım çalışmasına yatkın, teknolojik yeniliklere ayak uydurabilen, mesleki sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde kullanan, üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olan ve değerlendirebilen, çevreye duyarlı, sağlık ve güvenlik konularında hassas bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktır.

Vizyonumuz; güncel teknolojiler ışığında ülke gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırma ve uygulamalarla bilime ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan, yetiştirdiği mezunlarını ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan uluslararası düzeyde tanınmış saygın bir bölüm olmaktır. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümünde, Ölçme Tekniği, Jeodezi, Fotogrametri, Kartoğrafya, Kamu Ölçmeleri ve Uzaktan Algılama olmak üzere 6 Anabilim dalı mevcuttur.