İnşaat Mühendisliği Bölümü

Kariyer İmkanları

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün çalışma alanı; İnşaat mühendisliği bölümü mezunları, artan nüfusun belirli bölgelerde toplanması ve toplanan bu nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanması bağlamında
  • Barınma ve iş amaçlı konut yapımı,
  • Sanayi yapılarının yapımı,
  • Köprü, viyadük, alt-üst geçit, tünel ve istasyon gibi sanat yapılarının inşası;
  • Baraj, nükleer ve termik santral ile yenilenebilir enerji santrallerinin yapımı;
  • İçme, kullanma ve sulama suyu temini, temin edilen suyun dağıtım şebekesinin veya kanallarının yapılması; dağıtılan suyun kullanımı sonucunda oluşan atık suyun toplanması, arıtılması ve uzaklaştırılması gibi yapılarının inşası;
  • Deniz veya nehir altından tüp geçit yapımı;
  • Demiryolu ve karayolu yapımı;
  • Hava ve deniz limanlarının yapımı;
  • Hasarlı yapıların onarımı ve güçlendirilmesi
  • Sözü edilen tüm bu yapıların üzerine ve/veya içine yapılacağı yerin özellikleri ve tüm bu yapılarda kullanılacak olan malzemelerin incelenmesi, gerekliyse iyileştirilmesi;
ile sözü edilen tüm yapıların statik ve dinamik hesaplamalarının yapılması ve projelendirilmesi ve bahsedilen çalışmaların tasarlanması, uygulanması ve yönetimi alanlarında çalışırlar.
Bölümden mezun olan öğrenciler Üniversitelerde, Kamu kurumlarında (Belediyeler, Karayolları, DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C.D.D. v.s.) ve özel sektörlerde mühendis ünvanı ile inşaat mühendisi, kontrol mühendisi, şantiye şefi, proje müdürü v.s. görevlerini alırlar.