İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hakkımızda

İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2011 yılında kurulmuştur ve 2012 yılında öğretime başlamıştır.
Bölüm 7 ana bilim dalından oluşmaktadır.
İnşaat Mühendisliği Bölümü, vermiş olduğumuz lisans ve lisans üstü öğretim programlarımız ile mesleki ve etik değerlere sahip, teknolojik gelişmeleri yakından takip ve tatbik edebilen, uluslararası projelerde görev alabilecek, özgüven ve sorumluluk sahibi, problemlere karşı muhakeme etme ve analitik düşünme yeteneğine sahip, üretken ve yenilikçi mühendisler ve bilim adamları yetiştirmeyi hedefler.
İnşaat Mühendisliği Bölümünün amacı; öğrenciye inşaat mühendisliği ile ilgili temel mühendislik bilgilerinin uygulamalı olarak verilmesini, öğrencinin araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve mühendisliğe uygulayabilme yeteneğinin kazandırılması ile geliştirilmesini sağlamaktır.