Mühendislik Fakültesi

Fakülte Kalite Kurulu

 


 

 
 

 

Prof.Dr. Havvanur UÇBEYİAY

Fakülte Kalite Kurulu Başkanı

 
     

  

Doç. Dr. Barış GÖKÇE
Fakülte Kalite Kurulu
Üyesi

 
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz YENGİNAR
Fakülte Kalite Kurulu
Üyesi

 

 
 

 

Elif Naz KARAKELLE

Fakülte Kalite Kurulu Üyesi (Öğrenci)