Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Fatma KUNT1982 yılında Konya’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamlamış olup Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği bölümünde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2005-2015 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmış ve 2016 yılında Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmıştır. Ayrıca Mart 2024 itibariyle de Doçent ünvanı almıştır. 2021-2023 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkan Yardımcılığı yapmış, 2024 yılı Mart ayından itibaren Dekan Yardımcılığı görevine devam etmektedir.
Akademik süreçte; Hava Kirliliği Kontrolü, Çevre Modellemesi, İklim değişikliği, Hava Kirliliği Modellemesi gibi alanlarda uluslararası SCI ve SCI-Expanded kapsamında yayınlanmış çok sayıda makalesi, bildirisi ve dört tane uluslararası kitap bölümü bulunmaktadır. TÜBİTAK, DPT BAP olmak üzere ulusal projelerde yürütücü/araştırmacı olarak görev yapmıştır. T.C. Konya Bilirkişilik Bölge Kurulunda Bilirkişi olarak görev almaktadır. Aynı zamanda SÜÇEV Derneği, Konya YEŞİLAY Kadın Komisyonu, TEMA gibi birçok dernekte de aktif olarak görevine devam etmektedir.
Bölgesel ve ulusal çapta bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım sağlamaya özen gösteren Fatma KUNT, evli ve tek çocuk annesidir.