Diş Hekimliği Fakültesi
14.12.2023

2023-2 DUS Yerleştirme Sınav Sonuçlarına Göre Fakültemizi Kazanan Araştırma Görevlilerinden İstenen Belgeler

Adayların Gerekli Belgeleri 21 Aralık 2023 Tarihi Mesai Bitimine Kadar Şahsen Getirmeleri ya da Kargo ile Göndermeleri Gerekmektedir.
Adres : Yaka Mahallesi Bağlarbaşı Sokak No: 4 42090  Meram/KONYA
 
AÇIKTAN ATANACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
1. Dilekçe tıklayınız
2. Özgeçmiş tıklayınız
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. DUS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı yada Resmi Kurum Onaylı Fotokopisi)
6. Askerlik Durum Belgesi (e-devlet çıktısı)
7. Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı)
8. Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastanelerin Sağlık Kurullarından Alınacak Sağlık Kurulu Raporu)
9.  Biyometrik Fotoğraf (4 Adet)
10. Kamu Kurumlarında daha önce görev yapmış olanlardan en son görev yaptıkları kurumlardan alacakları Hizmet Belgesi
11. Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği (e-devlet çıktısı)
12. İkametgah Belgesi (e-devlet çıktısı)
13. Mal Bildirim Formu (Önlü Arkalı Doldurulup İmzalanacaktır.) tıklayınız
14. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (Bilgisayarak Ortamında Doldurulacaktır) tıklayınız
 
NAKLEN TAYİN OLACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
1. Dilekçe tıklayınız
2. Özgeçmiş tıklayınız
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4. DUS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
5. Askerlik Durum Belgesi (e-devlet çıktısı)
6. Biyometrik Fotoğraf (4 Adet)
7. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı yada Resmi Kurum Onaylı Fotokopisi)
8. Görev yapılan kurumdan alınacak Hizmet Belgesi
9. Adli sicil kaydı (e-devlet çıktısı)
10. Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği (e-devlet çıktısı)
11. İkametgah Belgesi (e-devlet çıktısı)
 
*Kurumlarda Sözleşmeli Çalışanlar Açıktan Atanacaklar Gibi Belge Hazırlayacaklar.
 
YABANCI UYRUKLULARDAN İSTENECEK BİLGİLER:
1. Dilekçe tıklayınız
2. Özgeçmiş tıklayınız
3. DUS Sonuç Belgesi   (İnternet Çıktısı)
4) Ana dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki diş hekimliği fakültelerinin birinden mezun
olunduğunu gösteren diploma veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten
alınmış denklik belgelerinin noter tasdikli örnekleri
5) Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulunun
belirleyeceği bir kuruluş (http://tuk.saglik.gov.tr/dilprotokol.html) tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi
sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği. (Uzmanlık eğitimine
başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin
uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki diş hekimliği fakültelerinin Türkçe bölümlerinden
mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.)
6) Türkiye'de ikametlerine izin verildiğine dair Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış belgenin noter
tasdikli örneği
7) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını
belirten belge
8) Vizesi alınmış geçerli pasaportun  noter tasdikli Türkçe tercümesi
9. Sağlık Kurulu Raporu  Tam Teşekküllü Hastanelerin Sağlık Kurullarından Alınacak Sağlık Kurulu Raporu)
10. Biyometrik Fotoğraf (4 Adet)