Diş Hekimliği Fakültesi

Öğrenci Adaylarımızın Merak Ettikleri

 

ÖĞRENCİLERİMİZiN DÜŞÜNCELERİ ve FAKÜLTEMİZİN TANITIM videoları

 

                                      

 

 

Diş Hekimi Kimdir?

 

Diş hekimi; insan sağlığı ile ilgili olarak dişlerin, diş etlerinin, ağız boşluğu, çene ve komşu dokularının sağlığının korunması, diş ve çene düzensizliklerinin teşhis, tedavi ve rehabilite edilmesiyle ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkili kişidir.

 

Diş hekiminin görevleri nelerdir?

 

Başvuran hastanın şikâyetlerini dinleyip, ağız ve dişleri muayene eder, gerekirse röntgen tetkikleri yapar, inceler ve hastalığı teşhis eder, Tedavisi mümkün olan dişlerin çürük kısmını temizler, dolgu yaparak tedavi yapar, Tedavisi mümkün olmayan dişleri uyuşturarak ağızdan uzaklaştırır, Reçete yazar, Eksik dişlerin yerini çeşitli protetik çözümler ile tamamlar. Ağız ve diş eti hastalıklarını tedavi eder, Ağız içi ve dışı, diş, dişeti ve çeneleri ilgilendiren cerrahi işlemleri yapar, diş yapısındaki estetik çapraşıklıkları düzeltir, Ağız ve diş hastalıklarını önlemek için koruyucu tedaviler yapar. Topluma ağız sağlığı, temizliği ve ağız bakımı konularında bilgi verir, tavsiyelerde bulunur.

 

Diş Hekimliği eğitimi kaç yıldır?

 

Diş hekimliği eğitimi 5 yıl sürmektedir ve derslere devam zorunluluğu vardır. İlk 3 yıl Klinik öncesi Uygulama dersleri ve Teorik dersler bir arada; 4 ve 5 'nci sınıfta ise Klinik Uygulama ve Teorik dersler bir arada işlenmektedir.

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini Neden Tercih Etmeliyim?

 

Fakültemiz yeni teknoloji ve modern preklinik labaratuarları ile güçlendirilmiştir. Konya ili yaşam olanakları uygun ve huzurlu bir şehirdir. Ayrıca ulaşım olarak ülkemizin merkezi konumundadır.

 

Diş Hekimliği eğitim süreci maliyeti diğer programlara göre yüksek midir?

 

Diş hekimliği eğitimi teorik derslerin yanı sıra büyük ölçüde pratik uygulamaları da içerir. Bu pratik uygulamalarda özellikle klinik öncesi aşamalarda malzemelerin temini öğrencilerimiz tarafından karşılanmaktadır ve bu durum diş hekimliği eğitimini diğer fakültelere göre daha maliyetli bir program haline getirmektedir.

 

Diş hekimi muayenehanesinde kullanılan başlıca cihazlar nelerdir?

 

Diş hekimliği cihazları hem teknolojik hem tıbbi malzemeler olup hassas ve maliyeti yüksek cihazlardır. Kullanılan cihazlar başlıca şunlardır:

Diş hekimi koltuğu yüksek ve düşük devirli tur motorları, röntgen cihazları, diş temizleme aletleri, diş ve dişeti hastalıklarının teşhis ve tedavilerinde kullanılan çeşitli el aletleri ve tıbbi cihazları, diş ve dişeti cerrahisinde kullanılan çeşitli aletler, ölçü maddeleri, dolgu maddeleri, sterilizasyon cihazları, anestezi alet ve ilaçları, acil tıbbi müdahale alet ve ilaçları.

 

İyi bir diş hekimi olmak için gerekli özellikler nelerdir?

 

Diş hekimi olmak isteyen kişiler özellikle el yeteneği ve sanatsal becerisi yüksek kişiler olmalıdır. Bunlara ilave olarak diş hekimi olmak isteyenler; normalin üstünde genel yeteneğe sahip, fizik, kimya özellikle biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Cisimleri üç boyutlu düşünebilme becerisine sahip, renk algısı ve iletişim kurma becerisi olan, yaratıcı, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen bireyler diş hekimliği eğitiminde başarılı olmaktadır. İnsanlarla uğraşmaktan sıkılmayan, insanları dinleyebilen ve anlayabilen, hoşgörülü, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi, estetik anlayışı yüksek kimseler olmaları gerekir. El-parmak becerisi meslekte başarıyı artırıcı etmendir. Diş hekimliği mesleği bedenen efor gerektirmekte olup, çeşitli meslek hastalıklarına yakalanma riski de oldukça yüksektir.

 

Diş hekimliği fakültesine giriş koşulları nelerdir?

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girerek "MF3" puan türünden yeterli puanı almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Diş Hekimliği" lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

Diş hekimliği eğitiminin süresi ve niteliği nedir?

 

Diş hekimliği eğitimi temel bilimler eğitimi ile birlikte 5 yıllık bir süreyi kapsar. Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakültelerde eğitim süresi 6 yıldır. Beş yıllık eğitim boyunca öğrenciler hem teorik, hem de pratik açıdan yetiştirilir. Diş hekimliğinde beceri kazanmak önemli olduğundan, eğitimde uygulamaya ağırlık verilmektedir.

Eğitim genel olarak iki bölüme ayrılabilir:

I. Öğrencilerin kliniğe hazırlanması için ilk üç yıl temel bilimler, meslek bilimleri, klinik öncesi eğitim ve bunların uygulamaları yapılmaktadır. Temel Diş hekimliği eğitiminde, öğrencilere temel fen bilimleri dersleri ile hekimlik nosyonunu almaları için temel tıp dersleri verilmektedir. Bu derslerin yanı sıra el becerilerini geliştirecek ve ağız-diş morfolojisini uygulayarak öğrenecekleri dersleri de alırlar. Eğitimin son üç yılında ise mesleki ağırlıklı teorik dersler ve pratik uygulamalar ağırlık kazanmaktadır. 3. Sınıfta teorik dersler ve pratik uygulamaların yanı sıra klinik içerisinde gözlemci olarak da öğrenciler ders görmektedir.

II. Klinik çalışmasına 4. sınıftan itibaren başlanmakta ve 4 ve 5. Sınıflarda eğitim klinik ve teorik olarak iki bölümden oluşmaktadır.

Eğitim süresince aşağıda yer alan dersler okutulmaktadır:

1. Yıl: Türkçe, Biyokimya, Biyoistatistik, Organik Kimya, Fizik, Tıbbi Biyoloji, Yabancı Dil, Protez Pratik, Protez Teorik, Davranış Bilimleri, Seçmeli Ders (Güzel Sanatlar).

2. Yıl: Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Biyofizik, Tedavi Teorik, Tedavi Pratik, Endodonti teorik ve pratik,  Protez teorik ve pratik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Seçmeli Ders (Güzel Sanatlar).

3. Yıl: Tedavi Pratik, Protez Pratik, Tam Protez, Hareketli Bölümlü Protez, Farmakoloji, Endodonti, Endodonti Pratik, Sabit Protez, Maddeler Bilgisi, Ağız Hastalıkları Tedavisi, Genel Patoloji, Periodontoloji, Dental Anestezi, Ortodonti, Radyoloji, Oral Diagnoz, Tedavi Teorik.

4. Yıl: Sabit Protez, Endodonti, Dahiliye, Hareketli Bölümlü Protez, Pedodonti, Oral Diagnoz, Dental Anestezi, Ortodonti Teorik, Ortodonti Pratik, Periodontoloji, Genel Cerrahi, Ağız Hastalıkları, Tam Protez, Ağız Hastalıkları Cerrahisi,

4. Sınıf Klinik Uygulamaları: Fakülte kurulunun belirleyeceği esaslara göre Cerrahi, Protez, Tedavi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim dalında yapılır.

5. Yıl: Üst Çene Protezi, Ağız Hastalıkları Cerrahisi, Pedodonti, Diş Hekimliği Tarihi, Çene-yüz Cerrahisi, Psikiyatri, Halk Sağlığı, Dermatoloji, Göz Hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz, Nöroloji, Adli Tıp,

5. Sınıf Klinik Uygulamaları: Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre Anabilim dallarında yapılır

 

Eğitim sonunda alınan diploma nedir?

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve "Diş Hekimi" unvanı verilmektedir.

 

Mezun olduktan sonraki iş imkânları nelerdir?

 

Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz Sağlık Bakanlığı’nda, bazı kamu ve özel sektöre ait kurumların sağlık ünitelerinde ve kendi muayenehanelerinde diş hekimi olarak çalışabilirler. DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı) sınavına girerek Diş Hekimliği Fakültelerinde bulunan uzmanlık dallarından girmeye hak kazandıkları anabilim dallarında uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak uzman dişhekimi olarak yine kamu veya özel sektörde çalışabilirler veya başarılarına göre akademik kariyer yapma hakkını elde edebilirler.

Serbest diş hekimliğinin günümüzdeki görünümü nedir?

Diş hekimliği toplum içinde saygın bir meslektir. Diş hekimleri, kendi başlarına icra edilen bir mesleğin mensuplarıdırlar. Bağımsız çalışmak isteyen kişiler için ideal bir meslektir. Ülkemizde diş hekimliği hizmetlerinin büyük kısmı serbest çalışanlar tarafından nispeten daha az kısmı ise kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar tarafından karşılanmaktadır. Diş hekimliği teknolojisi çok büyük bir oranda dışa bağımlı olduğu için muayenehane açma maliyetleri oldukça yüksektir. Bu yüzden muayenehane açmayı düşünen bir diş hekiminin belirli bir sermayeye sahip olması gerekmektedir. Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Dişhekimleri Odasına başvurması, Sağlık Bakanlığından muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye Bakanlığı’na bildirmesi gerekir. Serbest diş Hekimleri Türk Diş hekimleri Birliği’ne üye olmak zorundadırlar.

 

Eğitim sürecindeki burs imkânları nelerdir?

 

Öğrencilerimiz Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenci kredilerinden faydalanabilir. Türk Diş Hekimleri Birliği ve Odalarının ilgili mevzuatı ile belirlenmiş koşullara uygun diş hekimliği fakültesi öğrencilerine burs verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler yeterli başarı gösterdikleri ve bazı şartları taşıdıklarında çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşların karşılıklı veya karşılıksız burslarından yararlanma olanağına sahiptirler. Diş hekimliği eğitiminin diğer meslek eğitimlerinden en önemli farkı pratik eğitimde kullanılan araç-gereç ve malzemelerin bir kısmının öğrenci tarafından sağlanmasıdır. Diğer fakülte öğrencilerine kıyasla çok daha fazla masraf gerektiren bir eğitimdir.

Meslekte ilerleme imkânları var mı?

 

Meslekte kullanılan araç-gereç ve malzemede sürekli gelişmeler sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak bazı kolaylıklar ve kalite yükselmesi görülmektedir. Ağız ve diş sağlığında, tedavi yöntemlerinde, protez yöntemlerinde çeşitli teknik ve bilimsel gelişmeler sürekli gerçekleşmekte, bu sebeple mesleki görevler de artmaktadır. Ülkemizde halen yaygınlaşmamış olan koruyucu hekimliğin, diş hekimliği öncülüğünde gelişeceği muhtemeldir. Protez alanında teknik, tedavi alanında ise bilimsel gelişmeler olabilir. Mesleğin insan yaşamındaki yeri sürekli artmaktadır. Diş hekimliği fakültesinden mezun olan öğrencilere lisans diploması verilir.

Uzmanlık: DUS sınavı kazanmak şartı ile uzmanlık eğitimi yapabilirler.

Doktora: Diş Hekimliği anabilim ve bilim dallarının fakültelerce açılan bölümlerinde doktora yapma olanağı vardır. Fakültede öğrenci olarak doktora yapabilirler.

Uzmanlığını tamamlayan veya doktora yapan diş hekimleri gerekli sınavlara girerek  Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör unvanlarına yükselebilirler.

Diş hekimliği Anabilim Dallarının bazılarında Uzman, tümünde ise Bilim Doktoru, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör gibi unvanlar alarak akademik kariyer yapılabilir. Temel Tıp Anabilim ve Bilim Dallarından bazılarında Bilim Doktoru, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör gibi unvanlar alarak akademik kariyer yapılabilir.