Diş Hekimliği Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof.Dr. Ali Rıza TUNÇDEMİR (Dekan-Başkan)

Prof.Dr. Sevgi ÖZCAN

Prof.Dr. Bozkurt Kubilay IŞIK
Prof. Dr. Ruhiye REİSLİ

Doç.Dr. Melek AKMAN

Doç.Dr. Elif ÖNCÜ

Dr.Öğr.Üyesi Dilek MENZİLETOĞLU