Diş Hekimliği Fakültesi

Etik kurul genel bilgiler

Etik Kurulumuz Fakültemizde yapılması planlanan araştırmaların etik açıdan değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Etik Kurul, her ayın son  perşembe gününde toplanacaktır. 

Başvuru evrakları toplantı tarihinden en az üç gün önce Proje Yürütücüsü tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

2021 Yılı Etik Kurul Toplantı tarihleri ve son proje kabul tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

TOPLANTI TARİHİ

EVRAK SON KABUL TARİHİ

28.01.2021

22.01.2021

25.02.2021

19.02.2021

25.03.2021

19.03.2021

29.04.2021

23.04.2021

28.05.2021

21.05.2021

24.06.2021

18.06.2021

29.07.2021

16.07.2021

26.08.2021

20.08.2021

30.09.2021

24.09.2021

28.10.2021

22.10.2021

25.11.2021

19.11.2021

30.12.2021 24.12.2021

 

Literatür bilgileri Diş Hekimliği tez yazım kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır.

Etik kurul başvuru formunun her sayfasının alt kısmı, proje yürütücüsü tarafından paraflanması gerekmektedir.

Araştırma uzmanlık tezi ise Akademik Kurul Kararının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

O güne kadar herhangi bir başvuru yapılmamışsa kurul toplanmayacaktır.

Kurulla ilgili dökümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: