Diş Hekimliği Fakültesi

Etik kurul genel bilgiler

Etik Kurulumuz Fakültemizde yapılması planlanan araştırmaların etik açıdan değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Etik Kurul, her ayın ikinci perşembe gününde toplanacaktır. 

Başvuru evraklarının son teslim tarihi, her ayın son perşembe günü saat 16:00'a kadardır.

2020 Yılı Etik Kurul Toplantı tarihleri ve son proje kabul tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

TOPLANTI TARİHİ

EVRAK SON KABUL TARİHİ

09.01.2020

26.12.2019

13.02.2020

30.01.2020

12.03.2020

27.02.2020

09.04.2020

26.03.2020

14.05.2020

30.04.2020

11.06.2020

28.05.2020

09.07.2020

25.06.2020

10.09.2020

27.08.2020

08.10.2020

24.09.2020

12.11.2020

29.10.2020

10.12.2020

26.11.2020

 

Literatür bilgileri Diş Hekimliği tez yazım kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır.

Etik kurul başvuru formunun her sayfasının alt kısmı, sorumlu araştırmacı tarafından paraflanması gerekmektedir.

Evraklar kurul raportörüne teslim edilmelidir.

O güne kadar herhangi bir başvuru yapılmamışsa kurul toplanmayacaktır.

Kurulla ilgili dökümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: