TR | EN

Etik kurul genel bilgiler

Etik Kurulumuz Fakültemizde yapılması planlanan araştırmaların etik açıdan değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Etik Kurul, her ayın ikinci  ve dördüncü perşembe gününde toplanacaktır. 

Başvuru evraklarının son teslim tarihi, her toplantıdan bir hafta önce saat 16:00'a kadardır.

2020 Yılı Etik Kurul Toplantı tarihleri ve son proje kabul tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

TOPLANTI TARİHİ

09.01.2020

13.02.2020

12.03.2020

09.04.2020

14.05.2020

11.06.2020

09.07.2020

23.07.2020  
13.08.2020
27.08.2020
10.09.2020  
24.09.2020

08.10.2020

22.10.2020

12.11.2020

26.11.2020

10.12.2020

24.12.2020

 

Literatür bilgileri Diş Hekimliği Fakültemiz tez yazım kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır.

Etik kurul başvuru formunun her sayfasının alt kısmı, sorumlu araştırmacı tarafından paraflanması gerekmektedir.

Evraklar kurul raportörüne teslim edilmelidir.

O güne kadar herhangi bir başvuru yapılmamışsa kurul toplanmayacaktır.

Kurulla ilgili dökümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: