Diş Hekimliği Fakültesi

Misyon-Vizyon-Değerler- Hedeflerimiz

MİSYON

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak misyonumuz; tüm disiplinlerinde; sürekli eğitim ve araştırma faaliyetleri içerisinde bulunan, Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli yenileyen, en gelişmiş yöntem ve tekniklerin ışığında çağdaş eğitim ve öğretim sistemiyle; girişimci ve yetkin diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmektir.

Her alandaki birikimini hasta ve çalışanlarının güvenliği ve memnuniyetini ön planda tutarak toplumun ağız ve diş sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli tüm faaliyetleri gerçekleştiren ve hastalar tarafından öncelikle tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.

 

VİZYON

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak vizyonumuz ; Türkiye’de referans merkezi bir eğitim,araştırma ve sağlık kurumu olarak,dünyada yaptığı araştırmalarla diş hekimliği biliminin önünü açan ve yön veren, etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan,sürekli eğitim ve gelişimi hedefleyen hasta,çalışan ve öğrenci memnuniyetini daima ön planda tutan bir kurum olmaktır.

AMAÇLARIMIZ

 • Fakültemiz öğrencilerini diş hekimliği mesleği alanında en ileri teknoloji ve en güncel bilgilerle yetiştirmek 
 • Hastalarımıza kaliteli ağız diş sağlığı hizmeti sunmak ve bunun için yenilikleri takip etmek
 • Koruyucu önleyici ağız diş sağlığı hizmetlerini uygulamak ve hastaları ağız diş sağlığı hakkında bilinçlendirmek
 • Hasta ve çalışan memnuniyetini üst düzeyde tutmak
 • Öğretim üyelerimizin bilimsel faaliyetlerde bulunmasını teşvik etmek ve onları bu konuda desteklemek

HEDEFLERİMİZ

 • Yüksek eğitim kalitesi ile lisans ve lisansüstü eğitimde en üst düzeyde tercih oranına sahip olmak,
 • Akademik yayın verimliliğinde lider fakülte olmak,
 • Tedavi hizmetleri verimliliğinde lider fakülte olmak,
 • Diploma denkliğini sağlamak,
 • Kurumsal akreditasyonla birlikte, gerekli programlar için ulusal ve/veya uluslararası akreditasyonu gerçekleştirmek,
 • Modern ve son teknolojilerle donatılmış eğitim ve araştırma laboratuvarları kurmak,
 • Tercih edilen bir fakülte olmak.

 

DEĞERLERİMİZ

 • İnsana ve çevreye saygı
 • Dürüstlük
 • Adalet ve Liyakat
 • Etik değerlere bağlı olmak
 • Akademik özgürlük
 • Akademik özgürlük
 • Hukuki, ahlaki ve etik değerlere bağlı
 • Hasta, çalışan güvenliği ve memnuniyeti
 • Araştırmacı ve girişimci
 • Öğrenci memnuniyeti
 • Sürekli eğitim-öğretim
 • Kalite
 • Tüm faaliyetlerinde hesap verebilirlik
 • Evrensellik