Diş Hekimliği Fakültesi

Misyon-Vizyon-Değerler- Hedeflerimiz

MİSYON

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak misyonumuz; tüm disiplinlerinde; sürekli eğitim ve araştırma faaliyetleri içerisinde bulunan, Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli yenileyen, en gelişmiş yöntem ve tekniklerin ışığında çağdaş eğitim ve öğretim sistemiyle; girişimci ve yetkin diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmektir.

Her alandaki birikimini hasta ve çalışanlarının güvenliği ve memnuniyetini ön planda tutarak toplumun ağız ve diş sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli tüm faaliyetleri gerçekleştiren ve hastalar tarafından öncelikle tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.

 

VİZYON

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak vizyonumuz ; Türkiye’de referans merkezi bir eğitim,araştırma ve sağlık kurumu olarak,dünyada yaptığı araştırmalarla diş hekimliği biliminin önünü açan ve yön veren, etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan,sürekli eğitim ve gelişimi hedefleyen hasta,çalışan ve öğrenci memnuniyetini daima ön planda tutan bir kurum olmaktır.

 

 

DEĞERLERİMİZ

 • İnsana ve çevreye saygı
 • Dürüstlük
 • Adalet ve Liyakat
 • Etik değerlere bağlı olmak
 • Akademik özgürlük
 • Akademik özgürlük
 • Hukuki, ahlaki ve etik değerlere bağlı
 • Hasta, çalışan güvenliği ve memnuniyeti
 • Araştırmacı ve girişimci
 • Öğrenci memnuniyeti
 • Sürekli eğitim-öğretim
 • Kalite
 • Tüm faaliyetlerinde hesap verebilirlik
 • Evrensellik