Diş Hekimliği Fakültesi

Politikalarımız

AKILCI İLAÇ KULLANIMI FAKÜLTE  POLİTİKAMIZ

* Hastanın probleminin dikkatlice tanımlanarak doğru tanının konduğu,

* Tedavi amaçlarının belirlendiği,

* Etkinliği kanıtlanmış ve güvenilir bir tedavinin seçildiği,

* Tedavi uygunluğunun ve tedavi maliyetinin dikkate alındığı,

* Seçilen tedavi gerekçelerinin hastaya anlaşılır bir dil ile anlatıldığı,

* Hastanın tedaviye uyumunu artırmak için gerekli bilgi ve talimatların anlatıldığı,

* Kişiselleştirilebilir hasta broşürleri,

* Hastayı anlamaya yönelik yaklaşılarak hasta görüşlerinin dikkate alındığı,

* İyi bir hasta-hekim ilişkisi kurmak için yeterli sürenin ayrıldığı,

* Tedavi başarısının değerlendirildiği,

* Kullanılan ilaçlara bağlı istenmeyen yan etkilerin izlendiği ve bildirimlerinin yapıldığı,

* Çoklu ilaç kullanımına bağlı ilaç etkileşimlerinin değerlendirildiği,

* Sağlık problemlerinin hepsinin ilaçla tedavi gerektirmediği bilinciyle ilaçsız tedavi seçeneklerinin değerlendirildiği,

* Akılcı ilaç kullanımına yönelik eğitimler ve bilgilendirme gereçleri ile çalışanlarımızda ve hastalarımızda farkındalık sağlamaktır.