Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü
15.02.2024

Fen Bilimleri Enstitüsü'nde "Kalite Yönetimi Sistemi Eğitimi" Verildi.


Üniversitemizde kalite bilincinin artırılması ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında, kalite süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapılması amacıyla düzenlenen eğitim gerçekleştirildi.Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğümüz tarafından düzenlenen "Kalite Yönetimi Sistemi Eğitimi” Fen Bilimleri Enstitüsünde 14 Şubat 2024 tarihi saat 10.00’da tek oturumla gerçekleştirildi.

Toplantı, Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet TÜRKAN’ın açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Türkan, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)’a her yıl düzenli olarak gönderilen Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’i güçlü kılan birimlerin hazırlamış olduğu Birim İç Değerlendirme Raporunun (BİDR) içeriğine ve önemine vurgu yaptı. Özellikle Birimlerin hazırlamış oldukları BİDR raporlarının PUKÖ çerçevesinde ve olgunluk düzeyinde tam olarak ölçülebilmesi için hazırlanacak olan Stratejik Planın katkılarına dair ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Türkan, Stratejik planın hazırlanmasında ihtiyaç analizlerinin yapılması, paydaş görüşlerinin alınması, bu doğrultuda kurumun misyon, vizyon, amaç ve hedeflerinin oluşturulması ile performans göstergelerinin tanımlanmasının kurumun geleceğe dair somut adımlarla ilerlemesine büyük katkı sağlayacağını belirtti.  
   
Ardından NEÜ Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü personeli Bilgisayar Mühendisi Asuman GÜNERHAN, "Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi"nin “Performans Göstergeleri Tanımlama ve Raporlama, Risk Yönetim Tanımlama ve Raporlama, Süreç Yönetimi Tanımlama ve Raporlama, Değerlendirme tanımlamaları menülerinin nasıl kullanılacağı hakkında sunum yaptı. Eğitim soru ve cevaplar sonrasında geleceğe dair iyi temennilerle sona erdi.