Tıp Fakültesi Dönem III

İki ders kuruluna dağılmış olarak toplam 64 saat teorik Halk Sağlığı Dersleri Tıp Fakültesi Dönem III sınıfında okutulmaktadır. 


Lisans Eğitimi Konuları Ana Başlıkları :

  • Halk Sağlığı Temel Bilgiler,
  • Sağlık Yönetimi
  • Epidemiyoloji
  • Sağlık Eğitimi
  • Beslenme
  • Çevre Sağlığı
  • İş Sağlığı
  • Çocuk Sağlığı ve Aşılamalar
  • Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi
  • Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi