2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Araştırma Görevlisi Makale Ve Seminer Programı

              NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ

                                         Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Araştırma Görevlisi Makale ve Seminer Programı

Tarih

Ad Soyad

Konu

Danışman

3/10/2017

 

 

1-Dr. Fatma ÇAĞLAYAN AĞIR

 

 

 

2- Dr.Özlen TEKİN

 

 

1- Seçilen iki fabrikada vardiyalı çalışanlarda gündüz uykululuğu sıklığı ve gündüz uykululuğuna bağlı anksiyete ve depresyon riski

Varol Saraçoğlu G, Tokuç B, Doğan S, Çelikkalp Ü, Saraçoğlu A

Turk J Public Health 2015;13(3):206-216

2- The physical activity profiles of South Asian ethnic groups in England

Bhatnagar P, Townsend N, Shaw A, Foster C

J Epidemiol Community Health 2016;70:602-608

Yrd.Doç.Dr.Lütfi Saltuk DEMİR

 

 

 

 

17/10/2017

 

1-Dr.Hülya DURUŞ

 

2- Dr. Zehra DİKER

 

 

 

 

1-Kapalı ortam hava kirliliği (SEMİNER)

 

2- Evde Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi

Sinan Bulut, Özlem Yiğitbaşıoğlu, Kanuni Keklik, Alev Yücel, Savaş Başar Kartal, İrfan Şencan

Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(2): 147-154

 

Yrd.Doç.Dr. Mehmet UYAR

 

 

 

7/11/2017

 

 

1-Dr. Hülya DUMAN

 

 

 

 

2- Dr. Reyhan EVCİ

 

 

 

1-Tokat İlinde Yaşayan İnsanlardaki Kene Tutunma Bölgelerinin Değerlendirilmesi

Adem Keskin, Yunus Emre Bulut, Aysun Keskin, Ahmet Bursalı

Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(2): 121-128

 

2-Living in stressful neighbourhoods during pregnancy: an observational study of crime rates and birth outcomes

Tom Clemens  Chris Dibben

European Journal of Public Health 2017; 27(2): 197–202

Yrd.Doç.Dr. Yasemin DURDURAN

 

 

 

 

 

21/11/2017

 

1-Dr.Muammer KUNT

 

 

2- Dr. Sevda MUTLU

 

 

 

1- Melez araştırma tasarımlarından Olgu –Kohort ( Case-cohort) Tasarım (SEMİNER)

 

2-Hekimlik Değer Algıları Ölçeği Güvenilirlik ve Geçerliliğinin Tıp Fakültesi Öğrencilerindeki Sonuçları

Mehmet Enes Gökler, Fatih Öz, Selma Metintaş

Turk J Public Health 2017;15(1)

Yrd.Doç.Dr. Mehmet UYAR

05/12/2017

 

 

1- Dr. Özlen TEKİN

 

 

 

 

 

2- Dr. Fatih Cemal TEKİN

 

 

1- İzmir’de yürütülen “Gebelerin ağız-diş sağlığının geliştirilmesi ve çürüksüz çocuklar programı”nın ara değerlendirmesi: Annelerin bilgi düzeylerindeki değişim

Zeliha Aslı Öcek, Ece Eden, Meral Türk, Nurcan Çakır

Turk J Public Health 2016;14(2)

 

2-The portrayal of infant feeding in British women's magazines: a qualitative and quantitative content analysis

E. O'Brien; P. Myles; C. Pritchard

Journal of Public Health 2017;39(2): 221–226

Yrd.Doç.Dr. Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ

12/12/2017

1- Dr. İbrahim DURSUN

 

2- Dr. Ayşe DEMİRTAŞ

1-Kronik ve Dejeneratif Hastalıklarda Beslenme (SEMİNER)

 

2- Toplum Sağlığı göstergeleri (DALY,QALY vs) (SEMİNER)

Yrd.Doç.Dr. Yasemin DURDURAN

 

Yrd.Doç.Dr.Lütfi Saltuk DEMİR

 

 

 

 

19/12/2017

 

1- Dr. Reyhan EVCİ

 

2- Dr. Güllü EREN

 

 

 

1-Çocuk İhmali ve İstismarı (SEMİNER)

 

2-Ergenlerde yeme bozukluğu görülme sıklığı ve ruhsal semptomlarla ilişkisi

Hasan Hüseyin Çam.

Turk J Public Health 2017;15(2)

 

Prof.Dr. Tahir Kemal ŞAHİN

2/01/2018

 

 

1- Dr. Ayşe DEMİRTAŞ

 

 

 

 

2- Dr. Zehra DİKER

 

 

 

 

 

1-Tıp fakültesi öğrencilerinin aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili sağlık bilgileri

Elif Okşan Çalıkoğlu, Banu Bedir, Sinan Yılmaz, Ayşegül Aydın

Fam Pract Palliat Care. 2017 Aug;2(2):12-17

2-Feasibility of Text Message Influenza Vaccine Safety Monitoring During Pregnancy

Melissa S. Stockwell, Maria Cano, Kathleen Jakob, Karen R. Broder, Cynthia Gyamfi-Bannerman, Paula M. Castaño, Paige Lewis, Angela Barrett, Oidda I. Museru, Ormarys Castellanos, Philip S. LaRussa

Am J Prev Med 2017;53(3):282–289

 

Yrd.Doç.Dr.Lütfi Saltuk DEMİR

16/01/2018

 

1- Dr. Özlen TEKİN

 

2- Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK

 

 

 

 

1- Literatür Tarama (SEMİNER)

 

2- Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde ishal salgını incelemesi, Temmuz 2014, bir olgu-kontrol çalışması

Gülşen Barlas, Ebru Tozan, Yüksel Altuğ, Dilber Aktaş,  Fehminaz Temel, Gülay Korukluoğlu, Mustafa Bahadır Sucaklı

Turk J Public Health 2016;14(2)

 

Yrd.Doç.Dr. Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ

6/02/2018

 

1- Dr. Fatih Cemal TEKİN

 

 

 

2- Dr. İbrahim DURSUN

 

 

 

1-Türkiye’de algılanan sağlık ve belirleyicilerinde toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri: Türkiye Sağlık Araştırmasının ileri analizi

Nilay Etiler

Turk J Public Health 2016;14(3)

2- Teens, Tweets, and Tanning Beds: Rethinking the Use of Social Media for Skin Cancer Prevention

Ashley E. Falzone, Claire D. Brindis, Mary-Margaret Chren, Alexandra Junn, Sherry Pagoto, Mackenzie Wehner, Eleni Linos

Am J Prev Med 2017;53(3S1):S86–S94

Prof.Dr. Tahir Kemal ŞAHİN

20/02/2018

1- Dr. Hülya DUMAN

 

 

2- Dr. Sevda MUTLU

 

 

 

3- Ayşenur Eryılmaz Özkafa

 

 

1-Afetlerde Çevre Sağlığı Önlemleri (SEMİNER)

 

2-Sağlık politikaları ile meslek ahlakı arasında ilişki var mı? Bursa Tabip Odası’na yapılan başvurular örneğinde bir değerlendirme

Kayıhan Pala,  Rukiye Çakır,  M. Murat Civaner

Turk J Public Health 2016;14(3)

3- Bir Yüksekokul Öğrencilerinin El Yıkama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi. Mergül ÖZTÜRK, a Gamze VAROL SARAÇOĞLU, b Dilek BOSTANCIOĞLU.

Turkiye Klinikleri J Health Sci 2017;2(3):136-46

Yrd.Doç.Dr.Lütfi Saltuk DEMİR

27/02/2018

1- Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK

2- Dr. Fatih Cemal TEKİN

1- Kadına Yönelik Şiddet (SEMİNER)

 

2- Afetlerde Ve Olağandışı Durumlarda Sağlık Ve Sağlık Hizmetlerinin Sunumu (SEMİNER)

Yrd.Doç.Dr. Mehmet UYAR

 

Yrd.Doç.Dr. Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ

06/03/2018

 

 

1-Dr. Reyhan EVCİ

 

 

 

2- Dr. Ayşe Nur Eryılmaz ÖZKAFA

 

 

 

1-Mesleki ve teknik lise öğrencilerinde kişisel koruyucu donanım kullanımı ve yaralanma durumu ile ilişkili faktörler

Seva Öner, Ferdi Tanır, Hakkı Aktaş, Ramazan Azim Okyay, Tayyar Şaşmaz

Nobel Med 2017; 13(2): 28-35

2-Factors associated with access to care and healthcare utilization in the homeless population of England

Tim Elwell-Sutton; Jonathan Fok; Francesca Albanese; Helen Mathie; Richard Holland

Journal of Public Health 2017;39(1): 26–33

Yrd.Doç.Dr. Yasemin DURDURAN

 

20/03/2018

 

1- Dr. Zehra DİKER

 

 

2- Dr. İbrahim DURSUN

 

 

1- Meslek Hastalıklarında Psikososyal Faktörlere Bağlı Hastalıklar (SEMİNER)

 

2-Adölesan gebelik gerçekten bir risk faktörü müdür?

Umit Gorkem, Cihan Toğrul, Tayfun Güngör

Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(3): 193-200

 

Prof.Dr. Tahir Kemal ŞAHİN

03/04/2018

 

 

1-Dr. Ayşe Nur Eryılmaz ÖZKAFA

 

 

2- Dr. Ayşe DEMİRTAŞ

 

 

 

1-Eczacılık laboratuvar çalışanlarının laboratuvar güvenliği hakkındaki bilgi ve uygulamaları

Esra Emerce,   Bahar Güçiz Doğan

Turk J Public Health 2017;15(2)

2-Heavy Drinking in Young Adulthood Increases Risk of Transitioning to Obesity

Tera L. Fazzino, Kimberly Fleming, Kenneth J. Sher, Debra K. Sullivan, Christie Befort

Am J Prev Med 2017;53(2):169–175

 

Yrd.Doç.Dr. Mehmet UYAR

 

17.04.2018

1- Dr. Ayşe Nur Eryılmaz ÖZKAFA

 

2- Dr. Özlen TEKİN

 

 

1 - Geleneksel ve Tamamlayıcı tıp uygulamaları (SEMİNER)

2-Toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimlerinin gözüyle toplum sağlığı merkezlerinin genel özellikleri

Mehmet Enes Gökler, Egemen Ünal,  Reşat Aydın, Gülsüm Öztürk Emiral,           Selma Metintaş, Burhanettin Işıklı, Muhammed Fatih Önsüz

Turk J Public Health 2016;14(2)

Yrd.Doç.Dr.Lütfi Saltuk DEMİR

30/04/2018

 

1-  Dr. Ayşe DEMİRTAŞ

 

 

 

2- Dr. Güllü EREN

 

 

 

 

 

1-Sigara Bırakma Başarısını Etkileyen Faktörler ve Medikal Tedavilerin Değerlendirilmesi

Büşra Kanatsız, Şeyma Başlılar, Bengü Şaylan, Ayşegül Albay, Sema Uçak Basat

Euras J Fam Med 2017;6(2):65-71

 

2- Bars, Nightclubs, and Cancer Prevention: New Approaches to Reduce Young Adult Cigarette Smoking

Pamela M. Ling, Louisa M. Holmes, Jeffrey W. Jordan, Nadra E. Lisha, Kirsten Bibbins-Domingo

Am J Prev Med 2017;53(3S1):S78–S85

 

 

Yrd.Doç.Dr. Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ

08/05/2018

 

 

1- Dr. Zehra DİKER

 

 

 

 

2- Dr. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK

 

1-Aile hekimliği uygulamasıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvuru sebeplerinde olan değişiklikler

Yıldız Atadağ, Abdulkadir Aydın, Didem Kaya, Hatice Dilber Köşker, Fatih Başak, Sema Uçak

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2016;20(4):141-151

2-Young Adult Risk Factors for Cancer: Obesity, Inflammation, and Sociobehavioral Mechanisms

Yang Claire Yang, Moira P. Johnson, Kristen M. Schorpp, Courtney E. Boen, Kathleen Mullan Harris

Am J Prev Med 2017;53(3S1):S21–S29

 

22.05.2018

1- Dr. Güllü EREN

1- Güvenli Annelik (SEMİNER)

Yrd.Doç.Dr. Yasemin DURDURAN

 

05/06/2018

 

1-Dr. İbrahim DURSUN

 

 

 

 

 

2- Dr. Sevda MUTLU

 

1-Toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimlerinin görevlerini koruyucu sağlık hizmetleri açısından değerlendirmeleri

 Egemen Ünal, Reşat Aydın, Mehmet Enes Gökler, Selma Metintaş, Gülsüm Öztürk Emiral, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı

Nobel Med 2017; 13(1): 31-38

1-Adolesanlarda Madde Bağımlılığı Ve Sık Görülen Psikolojik Sorunlar (SEMİNER)

 

Yrd.Doç.Dr. Mehmet UYAR

 

19/06/2018

 

1- Dr. Reyhan EVCİ

 

 

 

2- Dr. Güllü EREN

 

 

1- Oyun Hamurlarının Bakteriyolojik Açıdan Güvenilirliğinin Araştırılması

Görkem Dülger, Emel Çalışkan, Nida Kılıç, Handan Ankaralı

Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(1): 29-36

2-Kilo konuşmalarının psikolojik faktörler üzerindeki etkisi: Pilot çalışma

Tuğrul Karaköse, Buse Baykara

Türk Aile Hek Derg 2017; 21 (1): 26-33

 

Yrd.Doç.Dr. Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ