Halk Sağlığı Eğitiminin Amacı

Halk Sağlığı eğitiminin amacı; sağlık yönetimini ve ülkenin önemli sağlık sorunlarını bilen, toplum sağlığı sorunlarına tanı koyabilen ve çözüm üretebilen, çevreye, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ve tedavi hizmetlerini yürütebilen hekimlerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Hedefi ise, hekimlerin sağlık kurumlarında görev almasıyla birlikte toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesini sağlamaktır.