Halk Sağlığı Staj Kuralları

STAJ KURALLARI

 • Seminerler ve proje grup çalışmaları saat 09.00-12.00 arasında Morfoloji binası 3. kat Halk Sağlığı seminer salonunda yapılacaktır.

 • Diğer günlerde, görevlendirilen ASM, TSM, vb. eğitim yerlerinde BEYAZ ÖNLÜK giymiş olarak bulunulacaktır (Bkz. Yerinde Eğitim Programı).

 • Seminer sunumları, Powerpoint dosyası olarak elektronik ortamda teslim edilecektir.

 • Seminer sunumları, Araştırma Görevlilerinin kontrol ve onayından sonra yapılabilecektir. Kontrol ve onay işlemi, her hafta PAZARTESİ günü 13.30-16.30 saatleri arasında B-Blok 4. Kat “Halk Sağlığı Asistan Odası”nda yapılacaktır.

 • Sunumlar, 2 oturum halinde yapılabilecektir. Oturumlar arasında en fazla 30 dakika olmak üzere ara verilecektir.

 • Sunum saatinde seminer salonunda hazır bulunmak esastır. Her oturumda imza attırılmak suretiyle yoklama alınacaktır.

 • Seminer başlama saatinden itibaren geç gelenler seminer salonuna alınacaklardır. İlk 10 dakika içinde geç gelenlere herhangi bir işlem uygulanmayacak, 11-30 dakikalar arasında gelenler “GEÇ GELDİ”, 30 dakikadan sonra gelenler “GELMEDİ” olarak değerlendirilecektir. Staj sonu devam durumu değerlendirmesinde, 2 kez “GEÇ GELDİ” 1 kez “GELMEDİ” olarak kabul edilecektir.

 • Seminer salonunda sunum yapan öğrenci BEYAZ ÖNLÜK giyecektir. Önlük giymeyenler uyarılacak, tekrarı halinde salona alınmayacaklardır.

 • Seminer salonuna su dışında her türlü yiyecek ve içecek getirmek ve bunları tüketmek YASAKTIR.

 • ASM, TSM, vb. eğitim yerlerinde birim sorumlusu tarafından imza attırılmak suretiyle yoklama alınacaktır. Ayrıca, Araştırma Görevlileri de zaman zaman bu birimleri dolaşarak yoklama alacaklardır. Bu yoklamada birimde bulunmayan öğrenciler, birimdeki yoklama kağıdına attıkları imza dikkate alınmaksızın “TAM GÜN GELMEDİ” olarak değerlendirileceklerdir.

 • Yoklama konusundaki her türlü işlem ve değerlendirmede Araştırma Görevlileri YETKİLİDİRLER.

 

Staj sonu değerlendirmede; devam durumu esas olmak üzere, mesleki bilgi-beceri, seminerlerin içeriği, sunum başarısı ve staj sonu test sınavı başarısı da dikkate alınacaktır. Sözlü sınav yapılmayacaktır