Araştırma Konuları

    - Sağlık Yönetimi
    - Ana Sağlığı ve Aile Planlaması
    - Sağlık Eğitimi
    - Toplum Beslenmesi
    - Çevre Sağlığı
    - İş Sağlığı
    - Adölesan Sağlığı
    - Toplum Ruh Sağlığı
    - Okul Sağlığı
    - Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma
    - Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Korunma
    - Yapay ve Doğal Afetler ve Korunma
    - Konya bölgesinin, Türkiye’nin ve Dünya’nın toplum sağlığını tehdit eden özellikle pandemiler olmak üzere güncel sağlık sorunları,

vb. konular Anabilim dalımız öğretim üyeleri halk sağlığı ile ilgili yerel ve ulusal projelere katılmakta, projelere tıbbi istatistik danışmanlık yapmakta, diğer bilim dallarıyla ortak araştırmalar yürütmektedirler. Bu çalışmaların sonuçları uluslar arası ve ulusal kongrelerde ve bilimsel dergilerde yayımlanmaktadır.