Anatomi Anabilim Dalı
Biyofizik Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Temel Tıp Bilimleri Bölümü