Tıp Fakültesi

Ders Amaçları, Öğrenim Hedef ve Program Çıktıları

Ders Amaçları, Öğrenim Hedef ve Düzeyleri
Program Çıktısı ,Öğrenim Hedefi  Matriksi