Tıp Fakültesi

Politikamız

KALİTE POLİTİKALARIMIZ


Kurumsallık adına

 • Modern, fonksiyonel, bağımsız, şeffaf, tanınırlığı olan ve atılımcı kurumsal yapı oluşturmayı,
 • Ürettiği tüm hizmetleri kalite güvencesi çerçevesinde gerçekleştirerek sürekli değerlendirmeyi ve geliştirmeyi,


Eğitim adına

 • En iyi hekim adaylarının ve hekimlerin tercihi olmayı,
 • Çağdaş eğitim programlarını sürekli geliştirerek uygulamayı,
 • Çağdaş eğitim koşullarını ve olanaklarını sağlamayı,
 • Öğrenci merkezli eğitim vermeyi,
 • Mezuniyet öncesi ve sonrası uluslararası programlar ile uluslararası alanda tanınır ve tercih edilir olmayı,


Araştırma adına

 • Araştırma alt yapısını güçlendirmeyi ve olanaklarını artırmayı,
 • Araştırma sayısını ve niteliğini artırmayı,
 • Araştırma kültürüne ve yeterliğine sahip hekimler yetiştirmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda söz sahibi olmayı,


Sağlık hizmeti adına

 • Sağlık hizmeti sunumunda toplumsal yararı öncelemeyi ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmeyi,
 • Hastalarına çağdaş ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı,
 • Hastalarının ve çalışanlarının memnuniyetini artırmayı,

Aidiyet adına

 • Öğrencilerinin, çalışanlarının, mezunlarının ve emeklilerinin mensubu olmaktan gurur duyduğu ve ilişkisini sürdürdüğü bir kurum olmayı,


Uluslararasılaşma adına

 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı,
 • Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayısını artırmayı,
 • Uluslararasılaşma kültür ve bilincinin gelişmesi amacıyla uluslararası seminer, sempozyum, kongre vb. akademik etkinliklere ev sahipliği yapmayı,
 • Öğrenci, akademik ve idari personelin uluslararası projeler ve değişim programlarına katılımını desteklemeyi ve artırmayı,
 • Öğretim elemanlarının araştırma-geliştirme çalışmaları ve projelerde uluslararası fonlara başvurmalarını teşvik etmeyi ve desteklemeyi,
 • Uluslararası değişim programları için bilişim araçlarını etkin bir şekilde kullanarak yabancı dilde ders programları oluşturma ve geliştirmeyi,
 

misyonu ve vizyonu doğrultusunda gerçekleştirecektir.